Kamīnmalkas ražošanā  izmantojam Latvijā iegūtu izejmateriālu no pašu iegādātām cirsmām, kā arī no Latvijas valsts mežiem. Kamīnmalkas sastāvā ir alkšņa, apses, kļavas, ievas u.c. lapukoku izejmateriāls. Saražotā produkcija tiek žāvēta kaltēs, lai iegūtu atbilstošu mitruma līmeni, kas ir mazāks par 20%. Malku ražojam atbilstoši kurināmās malkas standartiem ievērojot kvalitātes un kurināmā ekonomijas pamatprincipus.
Kamīnmalku piedāvajam fasētu 22l; 40l maisos un dažāda izmēra kastēs:1m3;1.5m3; 1.8m3; 2.0m3
Gadā saražojam 15000m3 gatavās produkcijas.