Uzņēmuma rekvizīti:
SIA ''Nord Forest''
Graudu iela 68, Rīga LV- 1058
Reģ. Nr. LV40103195814

Ražotnes adrese:
Amatas novads, Drabešu pagasts, Līvi, ''Lapaiņi'', LV-4101

Ražošana:
Kaspars Miezītis -+371 29119764
fakss: +371 64124777
e-pasts: kaspars@nordforest.lv

Iepirkums un realizācija:
Kaspars Miezītis - +371 29119764
fakss: +371 64124777
e-pasts:  kaspars@nordforest.lv;  nordforest@nordforest.lv

Grāmatvedība:
Gaļina Donskaja - +371 67612313
fakss: +371 67612313
e-pasts: galina@nordforest.lv