SIA ''Nord Forest''

Zāģētavā-Amatas novads, Drabešu pagasts, Līvi, ''Lapaiņi''

PATREIZ AKTUĀLĀS CENAS NO 12.03.2019.

Suga

Diametri

Cena

Apmaksas garums

Zāģēšanas garums

Kvalitāte

OŠA MALKA

8cm<

50 3.00 3.05 LĪKUMAINĪBA 5%,BEZ TRUPES, KOEFICENTS 0.50%
OŠA BAĻĶI 18cm< 70 3.00 3.10 LĪKUMAINĪBA LĪDZ 3%, BEZ TRUPES, KOEFICENTS 0.64%
MELNALKSNIS 18cm< 45 2.40; 3.00 2.50; 3.10 LĪKUMAINĪBA LĪDZ 3%, BEZ TRUPES, KOEFICENTS 0.64%
APSE 18cm< 45 2.40; 3.00 2.50; 3.10 LĪKUMAINĪBA LĪDZ 3%, BEZ TRUPES, KOEFICENTS 0.64%
GULSNIS, PRIEDE, EGLE no 18cm 50 3.00 3.10 LĪKUMAINĪBA LĪDZ 3%, NEPIEĻAUJ-MĪKSTO  TRUPI,KUKAIŅU BOJĀJUMUS.KOEFICENTS 0.64%
LAPUKOKU TARAS KLUČI 14-18cm 34 2.40;3.00 2.50;3.10 LĪKUMAINĪBA LĪDZ 3%, BEZ TRUPES, KOEFICENTS 0.56%
LAPUKOKU TARAS KLUČI 18cm< 38 2.40;3.00 2.50;3.10 LĪKUMAINĪBA LĪDZ 3%, BEZ TRUPES, KOEFICENTS 0.60%

Mob. +371 29119764